(فارس زبان) دروغی توسط (رهبری سکولار و مشروطه‌ء ایران)!، سەعی سەقزی

 خواننده‌ء سرور از اینکه‌ در عنوان فوق از کلمه‌ء (دروغ) استفاده‌ گشته‌، مرا سرزنش ننماید قصدم بیادبی نبوده‌ و نیست،


 ولی زمانی که اشخاصی خلاف واقعیت موضوعی را بیان میدارند، مخاطبین خویش را فریب میدهند! در چنین شرایطی لازم است عمل زشت آنها را با‌ سند (انکار ناپذیر) ثابت نمود!  

 

در سایت انترنتی {کیهان لندن ( KAYHAN  LONDON ) مطلبی تحت عنوان:

 

{هموطنان ارجمند،


کمیته مشترک «حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)» و «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» به‌ قلم آقایان:

اسماعیل نوری علا، دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان –

خسرو بیت اللهی، دبیر کل حزب مشروطه‌ ایران (لیبرال دموکرات)}.

منتشر گردیده‌ است.

 

مطلب مذکور اعتراضی است به‌ سفر آقای مصطفی هجری مسئول اجرایی (حزب دموکرات کردستان ایران – حدکا) به‌ امریکا و گفتگوی ایشان با اعضای (کمیسیون روابط خارجی کنگره‌ آمریکا).

**

آقایان (اسماعیل نوری علا) و (خسرو بیت اللهی) نوشته‌ء خویش را در پنج قسمت تنظیم نموده‌اند، قسمت سوم آن برای من بعنوان (خوانندهء‌ مطلب) جای تعجب و سئوال میباشد. بهتر است با هم آنرا مطالعه‌ نمایم:

 

{3 – آقای مصطفی هجری از وجود (احزاب سیاسی فارس ها) و روابط حزب خود با آنها خبر می دهد. ما در ایران نهادهایی به‌ نام (احزاب سیاسی فارس ها) نداریم و معتقدیم که‌ اساسا” جمعیتی به‌ نام (فارس های ایران) نه‌ وجود دارد و نه‌ می تواند به‌ وجود آید؛ در حالی که‌ بخش های عمده‌ای از ایران – که‌ از نژادها و تیره‌ها و اقوام مختلفی می آیند- بدون اینکه‌ متعلق به‌ قوم و موهومی به‌ نام (فارس ها) باشند، (فارس زبان) هستند. (فارس ها) به‌ عنوان یک قوم متمرکز و محسوس وجود خارجی ندارند که‌ بتوانند مثلا” در برابر (کردها) احزاب خود را داشته‌ باشند. بر بنیاد این واقعیات، دو حزب ما خود را احزابی ایرانی می دانیم، چنانکه‌ اعضای ما نیز از سراسر ایران برآمده‌اند. اصرار آقای هجری بر اینکه‌ احزاب سراسری ایران را – که‌ از زبان عمومی و اداری کشورمان، فارسی، استفاده‌ میکنند – (احزاب فارس ها) بدانند نمونه‌ دیگری از کوشش تاریخی تجزیه‌طلبان برای خلق مصنوعی یک به‌ اصطلاح (ملیت فارس) و ستیزه‌جویی و هژمونی آن بر دیگر (ملیت ها)ی ساکن فلات ایران محسوب شده‌ و از نظر ما کوششی نه‌ تنها ایران ستیزانه‌ بلکه‌ مجعول، و در راستای تحقق امیال کشورهای بیگانه‌ای است که‌ ایران را کشوری بزرگ و بالقوه‌ جذاب می دانند و قصد تکه‌تکه‌ کردن آنرا دارند.}.

 

موضوعی که‌ در آن مطلب جای سئوال و تعجب است، جملات زیر میباشند:

معتقدیم که‌ اساسا” جمعیتی به‌ نام (فارس های ایران) نه‌ وجود دارد و نه‌ می تواند به‌ وجود آید؛ در حالی که‌ بخش های عمده‌ای از ایران – که‌ از نژادها و تیره‌ها و اقوام مختلفی می آیند- بدون اینکه‌ متعلق به‌ قوم و موهومی به‌ نام (فارس ها) باشند، (فارس زبان) هستند.

 

ایشان نوشته‌اند که‌ در ایران قومی به‌نام (فارس) وجود ندارد، بلکه‌ آنها (فارس زبان) هستند. 

 

اجازه‌ دهید به‌ آن بپردازیم.

هم آقایان (نوری علا) و (بیت اللهی) و هم ساکنین ایران و منطقه‌ میدانند که‌ در آن (ایران) مجموعه‌ افرادی به‌ نامهای  (طالش – ترکمان – ترک –  بلوچ – عرب – کرد و …) زندگی میکنند. برای اینکه‌ بدانیم آنها دارای چه‌ زبان هستند، به‌ (نام مجموعه‌ای) آنها یک (ی) اضافه‌ شده‌، در نتیجه‌ (طالش به‌ طالشی – ترکمان به‌ ترکمانی – ترک به‌ ترکی –  بلوچ به‌ بلوچی – عرب به‌ عربی و کرد به‌ کردی) تبدیل گشته‌ و زبان گفتاری آنها را مشخص نموده‌ است.

 

خوشبختانه‌ در آن پراگراف به‌ مجموعه‌ء (فارس زبان) هم اشاره‌ کرده‌اند، اما (فارس) انکار مینمایند و معتقدند که‌ مجموعه‌ افرادی به‌ اسم قوم (فارس) وجود ندارد. برای تعین تکلیف {(تیره‌، قوم (فارس) } و زبان آنها یعنی (فارسی) به‌ یک نمونه‌ از اشعار (ابوالقاسم طوسی –  فرودسی) بنگریم که‌ میگوید:

1 –

بسی رنج بردم درین سال سی

عجم زنده‌ کردم بدین پارسی

**

عجم زنده‌ کردم بدین پارسی.

کلمهء‌ (پارسی) از کلمه‌ (پارس) گرفته‌ شده‌، پارس همان کلمه‌ء (فارس) میباشد.

در زبان عربی حرف (پ) وجود ندارد، هر کلمه‌ای که‌ با (پ) شروع شود در زبان عربی با (ف) بیان میگردد، در نتیجه‌ کلمه‌ء پارس به‌ (فارس) تبدیل گشته‌. با توجه‌ به‌ اینکه‌ (دین اسلام) حاصل جامعه‌ عربستان بوده‌ و فردوسی هم دین اسلام را قبول داشته‌، اما قاعده‌ء زبان عربی را رعایت نکرده‌ و از کلمه‌ء (پارسی) استفاده‌ نموده‌اند. در اینجا متوجه‌ میشویم که‌ همان قاعده و دستور ((طالش به‌ طالشی – ترکمان به‌ ترکمانی – ترک به‌ ترکی –  بلوچ به‌ بلوچی – عرب به‌ عربی و کرد به‌ کردی) ‌رعایت گشته‌ و کلمه‌ء (پارس) هم به‌ (پارسی) یا ( فارس) به‌ (فارسی) بیان گشته‌ است.

 

برای روشن شدن {قوم، تیره‌ (فارس)} به‌ (فرهنگ لغت) مراجعه‌ مینمایم که‌ چنین نوشته‌اند:

 

فارس  (färs ) نام قومی از اقوام ایرانی – ……)

فرهنگ فارسی دکتر محمد معین – جلد ششم – ص (1289)

**

 

 **

رهبران (حزب سکولار دموکرات ایرانیان ) و (حزب مشروطه‌ ایران (لیبرال دموکرات) که‌ مدعی (فارس زبان) هستند، متاسفانه‌ قاعده‌ء نوشتن آنرا هم نمیدانند. (فارس زبان) به‌ لحاظ دستور زبان (اسم) میباشد، اسم هم یک کلمه‌ است و (فارسزبان) میباشد، نه‌ (فارس زبان)!

 

سه‌عی سه‌قزی

3/7/2018

qayshi@yahoo.com

سکرتێری “حیزبی مەشرووتەی ئێران” و “حیزبی سێکۆلار دێموکراتی ئێرانییەکان” هێرشی توندیان کردۆتە سەر کاک مستەفا هیجری

نوێترین بابەت و هەواڵ
ئارشیو